Devrek Postası

ZTSO Başkanı Demir, Toptan’ı ziyaret etti

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, T.C Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan’ı ziyaret etti.

ZTSO Başkanı Demir, Toptan’ı ziyaret etti
59 views
29 Ocak 2023 - 13:18

Zi­ya­re­te iliş­kin açık­la­ma yapan Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Metin Demir; “T.C Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Yük­sek İsti­şa­re Ku­ru­lu Üyesi Sayın Kök­sal Top­tan’ı zi­ya­ret ede­rek, Fil­yos Pro­je­si ile il­gi­li ge­liş­me­le­ri, Pro­je­nin Zon­gul­dak İş Dün­ya­sı’na et­ki­le­ri ile İş dün­ya­sı­nın bek­len­ti­le­ri­ni, Özel sek­tör ma­den­ci­le­ri­nin so­run­la­rı­nı ve çözüm öne­ri­le­ri­mi­zi arz ettik. Zon­gul­dak Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ola­rak yü­rüt­mek­te ol­du­ğu­muz pro­je­ler hak­kın­da ken­di­le­ri­ne bil­gi­ler ak­ta­ra­rak des­tek­le­ri­ni is­te­dik.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Yük­sek İsti­şa­re Ku­ru­lu Üyesi Kök­sal Top­tan’a nazik ka­bul­le­ri ve ya­pı­cı yak­la­şım­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­rim “dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İŞ İLANI DEVREK GERİ DÖNÜŞÜM

Taşımacılık Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız bünyesinde çalışacak Zonguldak İl ve İlçe Merkezlerinde ikamet eden Bayan Çevre Mühendisi ekip arkadaşı arıyoruz!Başvuru ve Bilgi için:0542 513 19 11-0372 556 48 85 İsmetpaşa Mah. 349 Nolu Sk. No:26 Devrek/ZONGULDAK

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.