Devrek Postası

ORMANCILAR ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYDU

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle Atatürk Anıtına Çelenk koydu.

ORMANCILAR ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYDU
35 views
21 Mart 2023 - 10:40

Va­li­lik bi­na­sı önün­de dü­zen­le­nen tö­re­ne Zon­gul­dak Orman Bölge Mü­dü­rü Faruk Bay­rak­ta­roğ­lu, bölge müdür yar­dım­cı­la­rı ve per­so­nel ka­tıl­dı.
Zon­gul­dak Orman Bölge Mü­dü­rü Faruk Bay­rak­ta­roğ­lu, ta­ra­fın­dan Ata­türk Anıtı’na çe­lenk su­nul­du. Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan tören sona erdi.
Tö­ren­de 21 Mart Dünya Or­man­cı­lık Günü ve Orman Haf­ta­sı ne­de­niy­le ko­nuş­ma yapan Bay­rak­ta­roğ­lu; “1971 yı­lın­da or­man­la­rın önem ka­zan­ma­sıy­la bir­lik­te or­man­lar ön plana çık­mış ve 21 Mart Kuzey Yarım Kü­re­de ba­ha­rın baş­lan­gı­cı, sevgi, dost­luk, ba­rı­şın önem ka­zan­dı­ğı, Türk­lük dün­ya­sın­da önem ka­zan­dı­ğı ve can­la­nış, bir baş­lan­gıç, uya­nış an­la­mın­da, aynı za­man­da Nev­ruz ola­rak da kut­la­nı­yor. Ül­ke­miz­de de 1975 yı­lın­dan iti­ba­ren kut­lan­ma­ya baş­lan­dı ve bugün öğ­le­den sonra saat 14.30’da Çay­cu­ma Eren­köy’de fidan dikim tö­re­ni­miz var. Özel­lik­le 6 Şubat 2023 ta­ri­hin­de 11 ili­miz­de 62 il­çe­den mey­da­na gelen dep­rem fe­la­ke­tin­de ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler adına orman ku­ra­ca­ğız. Son bir yılda 262 bini dikim olmak üzere top­lam 16 mil­yon fi­da­nı top­rak­la bu­luş­tur­duk” dedi.
Eğer aile­le­ri­miz iyi örnek ol­maz­lar­sa daha sonra ço­cuk­lar bü­yü­dük­le­rin­de darda ka­lan­la­ra yar­dım etme ko­nu­sun­da ye­te­rin­ce du­yar­lı ol­ma­ya­cak­lar­dır. Ker­me­sin açı­lı­şın­da emeği olan­la­ra başta İl Müf­tü­müz ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin aile­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İŞ İLANI DEVREK GERİ DÖNÜŞÜM

Taşımacılık Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız bünyesinde çalışacak Zonguldak İl ve İlçe Merkezlerinde ikamet eden Bayan Çevre Mühendisi ekip arkadaşı arıyoruz!Başvuru ve Bilgi için:0542 513 19 11-0372 556 48 85 İsmetpaşa Mah. 349 Nolu Sk. No:26 Devrek/ZONGULDAK

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.