DEVREK SAADET ESNAFIN YANINDA

Kor­kut, be­ra­be­rin­de­ki ilçe yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­riy­le bir­lik­te ko­ro­na se­be­biy­le uzun sü­re­den beri iş­yer­le­ri ka­pa­lı olan esnaf gru­bu­nu zi­ya­ret ede­rek ken­di­le­ri­ne...

Devamı..
Page 133 of 134 1 132 133 134

Köşe Yazarlarımız

Devrek Hava Durumu

DEVREK