Devrek Postası

VALİLİKTEN DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI!

Zonguldak Valiliği yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

VALİLİKTEN DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI!
50 views
16 Şubat 2023 - 11:56

Yar­dım ba­ha­ne­siy­le para talep eden ve şüp­he­li internet link­le­ri­ne tık­lan­ma­ma­sı ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rı uya­ran va­li­lik “Te­le­fon­la sizi ara­ya­rak ken­di­si­ni savcı polis asker veya kamu gö­rev­li­si ola­rak ta­nı­tan ve suça adı­nız ka­rış­tı ba­ha­ne­siy­le siz­den para talep eden, başka he­sa­ba para ya­tır­ma­nı­zı is­te­yen, banka şif­re­ni­zi öğ­ren­mek is­te­yen do­lan­dı­rı­cı­la­ra iti­bar et­me­yi­niz.” de­nil­di.
Va­li­lik­ten ya­pı­lan açık­la­ma şu şe­kil­de: “Te­le­fon­la sizi ara­ya­rak veya mesaj ata­rak ‘ Dep­rem afe­tin­den et­ki­le­nen in­san­la­ra yar­dım top­lu­yo­ruz’ ba­ha­ne­siy­le siz­den para talep eden veya yar­dım adı al­tın­da açıl­mış sahte in­ter­net link­le­ri­ne tık­la­ma­nı­zı is­te­yen do­lan­dı­rı­cı­la­ra karşı dik­kat­li olu­nuz.
Te­le­fon­la sizi ara­ya­rak ken­di­si­ni savcı polis asker veya kamu gö­rev­li­si ola­rak ta­nı­tan ve suça adı­nız ka­rış­tı ba­ha­ne­siy­le siz­den para talep eden, başka he­sa­ba para ya­tır­ma­nı­zı is­te­yen, banka şif­re­ni­zi öğ­ren­mek is­te­yen do­lan­dı­rı­cı­la­ra iti­bar et­me­yi­niz.
Ar­ka­da­şı­nı­za ait sos­yal medya he­sa­bı üze­rin­den pa­ra­yı ya­tı­rıp çok para ka­zan­dım, sen de yatır ister de kazan şek­lin­de mesaj atan ve siz­den para talep eden, banka şif­re­mi öğ­ren­mek is­te­yen veya şüp­he­li in­ter­net lig­le­ri­ne tık­la­ma­nı­zı is­te­yen do­lan­dı­rı­cı­la­ra kan­ma­yı­nız.
İnter­net veya te­le­fon üze­rin­den size ula­şıp çe­ki­liş­ten in­di­rim­li ürün ka­zan­dı­nız şek­lin­de mesaj atan ve siz­den para talep eden, banka şif­re­ni­zi öğ­ren­mek is­te­yen veya şüp­he­li in­ter­net link­le­ri­ne tık­la­ma­nı­zı is­te­yen do­lan­dı­rı­cı­la­ra inan­ma­yı­nız.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İŞ İLANI DEVREK GERİ DÖNÜŞÜM

Taşımacılık Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız bünyesinde çalışacak Zonguldak İl ve İlçe Merkezlerinde ikamet eden Bayan Çevre Mühendisi ekip arkadaşı arıyoruz!Başvuru ve Bilgi için:0542 513 19 11-0372 556 48 85 İsmetpaşa Mah. 349 Nolu Sk. No:26 Devrek/ZONGULDAK

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.