Devrek Postası

Çavuşoğlu “2. Zonguldak Günleri”
Etkinliğine Davet Edildi

Mer­ke­zi İstan­bul’da bu­lu­nan Zon­gul­dak Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (ZON­DEF) Dev­rek Tem­sil­ci­si Dur­sun Baş­ba­kı­cı, ga­ze­te­miz Yazı İşleri Mü­dü­rü Hakan Ça­vu­şoğ­lu’nu zi­ya­ret etti.

Çavuşoğlu “2. Zonguldak Günleri”<br>Etkinliğine Davet Edildi
173 views
18 Ekim 2022 - 8:25

Baş­ba­kı­cı, ZON­DEF ta­ra­fın­dan İstan­bul Mal­te­pe’de 27-30 Ekim 2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak olan “2. Zon­gul­dak Gün­le­ri” et­kin­li­ği­ne davet etti.
“Ül­ke­mi­zin ve Zon­gul­dak’ımı­zın önem­li bir de­ğe­ri olan Dev­rek Pos­ta­sı Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Hakan Ça­vu­şoğ­lu’nu et­kin­li­ği­miz­de gör­mek­ten büyük onur ve mut­lu­luk du­ya­cak­la­rı­nı” be­lir­ten Dur­sun Baş­ba­kı­cı, Ça­vu­şoğ­lu’ne et­kin­li­ğin da­ve­ti­ye­si­ni sundu.
Hakan Ça­vu­şoğ­lu da, zi­ya­ret ve da­vet­le­ri ne­de­niy­le başta ZON­DEF Genel Baş­ka­nı Ziya Öncan, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ile Dur­sun Baş­ba­kı­cı’ya te­şek­kür etti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İŞ İLANI DEVREK GERİ DÖNÜŞÜM

Taşımacılık Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız bünyesinde çalışacak Zonguldak İl ve İlçe Merkezlerinde ikamet eden Bayan Çevre Mühendisi ekip arkadaşı arıyoruz!Başvuru ve Bilgi için:0542 513 19 11-0372 556 48 85 İsmetpaşa Mah. 349 Nolu Sk. No:26 Devrek/ZONGULDAK

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.